Recent news

Konference- “Pilsētas telpas transformācijas un to ietekme uz kolektīvās atmiņas un jaunas pieredzes radīšanas procesiem mūsdienās”

Published on May 31, 2018

23. maijā plkst. 18.00 Gētes institūtā notika minikonference «Pilsētas telpas transformācijas un to ietekme uz kolektīvās atmiņas un jaunas pieredzes radīšanas procesiem mūsdienās», ko rīko Megaphone Publishers / The Hilbig Institute, pievēršoties jautājumam par dažādu politisko, ekonomisko... View Article