D Store: Accesories / Art / Design / Gifts / More /

Pilsētas kultūras ceļvedis – “Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.”_(LV)

Arhitektūras un pilsētvides ceļvedis- „9 Rīgas stāvokļi”. Pilsētas atjaunošanās un tranformācijas – Rīgas pilsētvide un arhitektūra._(LV)

Architecture and Urban guide book – “9 Conditions of Riga: Regeneration and Transformation of the City – Urban Environment and Architecture.”_(ENG)

Rīgas Arhigrammas. Jaunā Rīga: pastkartes no mūsdienu pilsētas._(LV)

Riga Archigrams. New Riga: Postcards from a Modern City._(ENG)

Urban Culture guide book – “Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.”_(ENG)