Categorised in: Conferences

Seminārs “Kultūrvēsturiskā manojuma potenciāls tūrismā”

March 1, 2018 12:38 pm

Pirmo reizi tiks pievērsta īpaša uzmanība tādiem vēl pilnvērtīgi neizmantotiem tūrisma resursiem kā industriālais mantojums un kurši. Seminārs tiek organizēts projektu “Industriālais mantojums” un “Baltu ceļš” ietvaros.

Inga Karlštrēma, Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante, Rīgas industriālās arhitektūras pētniece
Ieskats Eiropas industriālās arhitektūras vēsturē

More info:
https://www.facebook.com/events/145522326124942/

27747514_577434729267721_401996584832741267_o