Categorised in: Conferences

Seminārs “Tūrisms un mārketings industriālā mantojuma objektos”

March 20, 2018 12:32 pm

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA SEMINĀRS
tūrisma objektu īpašniekiem un tūrisma informācijas centriem

TŪRISMS UN MĀRKETINGS INDUSTRIĀLĀ MANTOJUMA OBJEKTOS

Inga Karlštrēma, Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante, Rīgas industriālās arhitektūras pētniece
Rīgas pilsētas ūdensapgādes būves un to arhitektūra

More info:
https://www.facebook.com/events/158325664885207/

26758139_565516503792877_7900600813340037864_o