D Store: Accesories / Art / Design / Gifts / More /

Pilsētas kultūras ceļvedis – “Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.”_(LV)

September 5, 2016 3:54 pm

Pilsētas kultūras ceļvedis – “Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.”_(LV)

Postage +packaging
PDF

20 IZCILU ZIEMEĻEIROPAS AUTORU ESEJAS RĪGAI VELTĪTĀ GRĀMATĀ

Izdevniecība Megaphone Publishers laidusi klajā bilingvālu eseju krājumu „Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga”.

Latvijas Republikas simtgadei veltīts analītisks pilsētas kultūras ceļvedis.

Izdevumā ir pētīti tie apstākļi, kādos attīstās latviešu mūsdienu kultūra un kādos veidojas pilsoniskā sabiedrība Latvijā. Izdevuma tapšanas procesā ir radīta starpdisciplināra telpa domu apmaiņai, lai saprastu, kā šī sabiedrība ir konstruēta un veidota, kāds ir tās potenciāls, stiprās un vājās puses, un, kā šīs kvalitātes pozitīvā veidā varētu tikt izmantotas turpmākajā attīstībā, zināšanu un kultūras ekonomikas apstākļos.

Izdevuma galvenais redaktors arhitekts Oskars Redbergs dalībai šajā projektā ir pieaicinājis divdesmit autorus, kuri ir veltījuši savus darbus Rīgai un Latvijai vai kuri savā darbībā ir saskārušies ar šai vietai raksturīgām, aktuālām problēmām. Autori pārstāv dažādas jomas, taču viņus vieno publiskajā telpā paustie neatkarīgie viedokļi vai idejas par kultūras koncepciju, sabiedrisko attiecību modeļiem, vēsturiskajiem priekšstatiem vai citiem jautājumiem, kuru izpratne sabiedrībā ir būtisks priekšnoteikums kultūras tālākai attīstībai.

Eseju autoru vidū ir semiotiķis Sergejs Kruks, vēsturnieki Kaspars Kļaviņš un Leons Taivāns, psihoterapeits Viesturs Rudzītis, antropologi Vieda Skultāns un Viesturs Celmiņš, pilsētvides teorētiķis Kšistofs Navrateks (Krzysztof Nawratek), sociālo un politisko norišu pētnieks Andrejs Berdņikovs, migrācijas lietu eksperte Aija Lulle, žurnālists Juka Rislaki (Jukka Rislakki), kultūras teorētiķis un komunikācijas zinātņu speciālists Deniss Hanovs, politikas un ekonomikas filozofijas pētnieks Havjērs Landes (Xavier Landes), arhitekti Juhani Palasmā (Juhani Pallasmaa) un Aleksandrs Rapaports (Александр Раппапорт), dzejnieks Guntars Godiņš un mākslas vēsturnieks Hanss Leps (Hans Lepp).
Dalībai šajā projektā ar vairākām fotoesejām piedalās arī latviešu mūsdienu fotogrāfi: Arnis Balčus, Aivars Siliņš, Andrejs Strokins un Reinis Hofmanis, kas savos darbos pievēršas sociālās un kultūrainavas analīzei.

Grāmatas iznākšanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Fridriha Eberta fonds.

Grāmata atrodama „Jāņa Rozes” grāmatnīcās, veikalā „Jāņa sēta”, Kalnciema kvartālā, Latvijas Arhitektu savienībā un citās grāmatu tirdzniecības vietās, kā arī sazinoties ar izdevniecību Megaphone Publishers.

GRĀMATAS RECENZIJA 1: Dr. Ojārs Spārītis (Latvijas zinātņu akadēmijas prezidents)

http://hilbig.lv/mp/dr-ojars-sparitis-latvijas-zinatnu-akademijas-prezidents-recenzija-par-eseju-krajumu-musdienu-kulturas-stavokli-conditions-for-contemporary-culture-riga

GRĀMATAS RECENZIJA 2: Kristiāna Kārkliņa (Latvijas Universitāte. Ubi Sunt)

http://hilbig.lv/mp/rewiev-by-kristiana-karklina-university-of-latvia-recenzija-gramatai-musdienu-kulturas-stavokli-riga-2