Categorised in: Editorials

Noslēdzies arhitektūras ideju konkurss ēkai Brīvības ielā 120 / Architecture Design Competition

December 27, 2016 10:35 am

Atklātais arhitektūras ideju konkurss par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas metu Rīgā, Brīvības ielā 120, ko rīkoja SIA „CCDU Jurmala”, norisinājās no 13. maija līdz 11. jūlijam. Konkursa mērķis – izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, iegūt iespējami labākos priekšlikumus, ko varētu ņemt par pamatu daudzdzīvokļu ēkas būvprojekta izstrādei.

Tika iesniegti astoņi darbi, un to vērtēšanas kritēriji vienlīdz svarīgās daļās bija sadalīti starp pilsētvides, arhitektūras un inženiertehniskajiem risinājumiem, kā arī objekta tehniskajiem rādītājiem.

Žūrija nolēma 1. vietu nepiešķirt, savukārt 2. vietu ieguvušajam darbam (devīze BRIX16, izstrādātāji „Mark Arhitekti”) veicamas korekcijas, lai panāktu pilnīgu atbilstību Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Žūrijā darbojās: Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis Oskars Redbergs, Rīgas pilsētas Būvvaldes pārstāve Lolita Sarma, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāve Marina Levina, SIA „CCDU Jurmala” pārstāvji Eduards Krūmiņš, Andis Skrastiņš un pasūtītāja pieaicināts sertificēts arhitekts Uldis Bērziņš

More info:
http://www.latarh.lv/konkursi/latvijas/