Categorised in: Education

March 31, 2012 11:21 pm

Ir noslēdzies RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes (FAD) pirmais mācību gads, kas savā ziņā ir bijis kā solis nezināmajā, ko pavadījis optimisms, dažādas akadēmiskas aktivitātes un radoši meklējumi un, protams, arī darbs un veiksme. Šobrīd līdz 17. jūlijam turpinās jauno studentu pieteikšanās nākamajam mācību gadam.
Studiju projekti

Arhitektūras studiju uzdevumi pirmajā gadā bijuši pakāpeniski, no vienkāršākā uz sarežģītāko, tomēr visi tie virzīti uz to, lai studenti apgūtu gan arhitektam nepieciešamās pamatiemaņas, apjēgtu arhitektūru kā telpu veidojošu disciplīnu, gan arī — trenētu konceptuālo domāšanu un sava darba prezentācijas prasmes. Pirmā semestra uzdevumu sēriju noslēdza projekts Māja vienai persona un transportlīdzeklim.

Otrā semestra galvenais projektēšanas studiju uzdevums bija kafejnīca Rīgas Zooloģiskajā dārzā, vēsturiskās pērtiķu mājas vietā. Paredzot pārveidot un paplašināt esošo koka paviljonu, studentiem tika dots uzdevums radīt caurspīdīgu un atvērtu ēku, kas varētu funkcionēt visās sezonās, būtu labi pamanāma apmeklētājiem, bet vienlaikus — respektētu vēsturisko arhitektūru un apkārtni, harmoniski iekļaujoties zooloģiskā dārza teritorijas kontekstā. Projektu noslēdza studentu darbu izstāde Zooloģiskajā dārzā.
Sadarbība ar citām augstskolām

RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātei jau ir izveidojusies sadarbība un pirmā studiju gada laikā jau notikusi pasniedzēju apmaiņa ar Ģentes universitāti, Brandenburgas Tehnisko universitāti, Berlīnes Tehnisko Universitāti un Kopenhāgenas Mākslas akadēmiju. Veidojas labi priekšnoteikumi, lai perspektīvā iespējama arī sadarbība zinātniskās pētniecības jomā. Pēc studiju programmas akreditācijas ir paredzēts noslēgt vairākus ERASMUS studentu un mācībspēku apmaiņas līgumus.

RISEBA arhitektūras bakalaura studiju programma savā pirmajā darbības gadā, kā vienīgā Baltijas augstskolu programma ir uzaicināta pievienoties Spānijas, Beļģijas, Francijas un Vācijas augstskolām starptautiskajai Eiropas Savienības mūža izglītības pedagoģijas programmai OIKODOMOS. Projekta mērķis ir radīt virtuālu domu apmaiņas platformu lai veicinātu arhitektūras un mājokļu plānošanas studijas Eiropas mērogā. Ir paredzēts, ka 2013. gadā RISEBA uzņems pie sevis starptautisko OIKODOMOS konferenci. Skola ar savu akadēmiskā personāla un studentu potenciālu, arī turpmāk plāno aktīvi iesaistīsies dažādos starptautiskos arhitektūras un pilsētplānošanas projektos, tādā veidā atbalstot RISEBA virzību uz aizvien ciešāku starptautisko sadarbību.

Studiju gada laikā vairākas reizes arī Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzēji ir viesojušies RISEBA augstskolas jaunizveidotajā arhitektūras programmā. Februārī un martā RISEBA aicināja RTU Arhitektūras un pilsētbūvniecības fakultātes bakalaura programmas studentus piedalīties kopīgā studiju projektā — konkursā Build Your Own Bridge. Projekts, kura nolūks ir ieinteresējošā un atraktīvā veidā veicināt studentu izpratni un zināšanas par būvkonstrukcijām, radot savu tilta modeli, kam jāiztur noteikta slodze. Ir plānots, ka šāds sadarbības projekts starp abām Rīgas arhitektūras skolām varētu kļūt par tradīciju un notikt katru gadu.

Martā Radi Latvija pasākuma ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzaicināja RISEBA arhitektūras studentus piedalīties radošu ideju darbnīcās reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem. Arhitektūras studenti izmantoja savas grafiskās reprezentācijas tehnikas, lai prezentētu idejas plašākai publikai.

Lai dibinātu kontaktus un attīstītu savstarpējo sadarbību ar profesionālajiem arhitektiem 2012. gada februārī RISEBA arhitektūras skola iedibināja jaunu arhitektu hokeja turnīru Arhikauss (ArchiCup) profesionālajiem arhitektiem un arhitektūras studentiem uz Zunda kanāla. Ir plānots, ka šāds pasākums varētu kļūt par tradīciju un notikt katru gadu
Atklātās lekcijas un konferences

Studiju gada laikā notikusi virkne lekciju, semināru, konferenču un pasākumu. Ir uzsākts arhitektūras un pilsētplānošanas jautājumiem veltīta atvērto jeb publisko lekciju cikls Open lecture Series. Martā RISEBA FAD sadarbībā ar Baltijas Arhitektūras centru rīkoja starptautisku konferenci un meistarklasi Universālais dizains, draudzīga arhitektūra un publiskā telpa par vides pieejamību un universālo dizainu. Šajos pasākumos ar lekcijām, kurās varēja piedalīties ne vien studenti, bet arī jebkurš interesents uzstājušies tādi arhitekti kā Andris Roze, Andris Kronbergs, Ināra Kārkliņa, Arnis Dimiņš, Aleksandrs Rapaports, Mantens Devrīnts, Vanessa M.Carlow (Berlīne / Kopenhāgena), Hüseyin Yanar (Helsinki), Krzysztof Chwalibog (Polijas Arhitektu asociācijas prezidents, UIA Region II pārstāvis) un citi. Ir iecerēts, kā šādi pasākumi noteikti turpināsies arī nākotnē.
Studiju braucieni un prakse

Mācību un pētnieciskās prakses ietvaros studentiem tiek dota iespēja praksē iepazīties ar arhitektūras jomā strādājošiem uzņēmumiem, praktizējošiem arhitektiem, atsevišķiem projektiem un būvēm. Jau pirmajā gadā studenti devās studiju praksē uz Berlīni, lai tiktos ar citu augstskolu, piemēram, Berlīnes Tehniskās universitātes, studentiem, mācībspēkiem, viesotos arhitektu birojos. Pateicoties RISEBA Pasniedzēja un Eiropas Parlamenta deputāta Dr. Kārļa Šadurska personīgam uzaicinājumam pirmā kursa arhitektūras studenti guva iespēja apmeklēt Eiropas Savienības parlamentu un apceļot Briseli, Antverpeni un Roterdamu.

Sadarbībā ar Dānijas kultūras institūtu tika organizēts studentu projektu konkurss Minimum space, maksimum living (iespējami neliela telpa, kas vienlaikus nodrošina iespējami bagātas telpiskas kvalitātes tās iemītniekam). Konkurss bija saistīts Bjarkes Ingelsa (BIG) grāmatas Yes is More izdošanai latviešu valodā. Konkursa uzvarētājus izvēlējās viens no BIG vadītājiem — Kai Uwe Bergmann un pirmo vietu — iespēju stažēties birojā BIG Kopenhāgenā ieguva studentes Daila Sloka un Sabīne Vecvagare. Studiju gada nogalē ERASMUS placement programmas ietvaros divi no studentiem — Fricis Vilnis un Kārlis Mičulis ir devušies uz Vāciju, lai studiju vasaras prakses ietvaros apgūtu pieredzi birojā GATE.
Šobrīd un turpmāk

Liela nozīme arhitektūras studiju programmas uzsākšanā ir personībām — pirmajiem mācībspēkiem. Veiksmīgam skolas atspērienam daudz devusi Vanessa Miriam Carlow no šobrīd starptautiskajā arēnā strauji uzlecošā biroja COBE. Nākošajā gadā blakus Oskaram Redbergam un Mantenam Devrīntam, kā skolas arhitektūras kursa mācībspēki ir piesaistīta arī Cynthia Markhoff, Arnis Dimiņš, Pēteris Bajārs, bet teorētiskajos priekšmetos citi savas jomas profesionāļi.

Nākamajos divos gados veicamie uzdevumi ir maģistratūras programmas izveide un studiju uzsākšana 2013. gadā un virzienu akreditācijas iziešana 2014. gadā. Šī gada jūnijā RISEBA FAD arhitektūras programma ieguva Latvijas Republikas Izglītības ministrijas akreditāciju. Tas dod arī iespēju studentiem saņemt valsts galvotus studiju kredītus.

No 10. līdz 17. jūlijam notiek studentu vispārējā pietiekšanās studijām vienotajā uzņemšanā

Iestājeksāmens zīmēšanā 18. un 19. jūlijā plkst. 15.00 – 19.00 Arhitektūras un mediju centrā H2O6 (Ūdens ielā 6) ar iepriekšējo reģistrāciju caur vienoto uzņemšanu.

Nobeidzot savu pirmo studiju gadu RISEBA Arhitektūras fakultāte palaiž savu jauno mājas lapu

image4fff48e8e4936