Categorised in: Conferences / Lectures / Recent

Dagmar Jäger and Oskars Redbergs. Interdisciplinary Symposium „Europe an Architecture Dialogue about Difficult Built Heritage”

November 21, 2016 4:14 pm

Interdisciplinary Symposium „European Architecture Dialogue about Difficult Built Heritage”

Riga, 24.-25.11.2016

Baltic-German University Liaison Office in cooperation with the Tallinn University of Technology Tradition, convention and memory continue through artistic translation, nevertheless and critically ‚transformed’ by the perspective of the viewer.

„As if not any insight would set the frozen things in motion, thus becoming aware of the history
in them.” (Theodor W. Adorno, Negative Dialektik. 1966).

Experts of architecture, sociology, art history, communication theory, politics and urban design will discuss experiences and contemporary concepts about young or political built heritage of the 19th and 20th century as part of an interdisciplinary European Dialogue. In continuation of the first colloquium in Tallinn in May 2016, the topic will be discussed in a Baltic frame with experts of Estonia, Latvia and Germany.

Key focus How to maintain and transform difficult (young or political) built heritage to unfold vivid places of multifaceted architectural design, of materialized culture layering history with respect? How to enable collective memory in the contemporary re-programming of the sites? How to convey to meaning, relevance and subtlety of continuity consecrated in the materiality of cities to the ever-diverse audiences?

Lecturers

Prof. Dr. phil. Axel Klausmeier, Director of Berlin Wall Memorial, professor at Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Germany

Endrik Mänd, Chief Architect of Tallinn, Estonia

Prof. Irina Raud, Director of Department of Architecture and Urban Design, Tallinn University of Technology, Estonia

Prof. Katrin Paadam, Dr. Professor of Sociology, Tallinn University of Technology, Estonia

Prof. Dr. sc. ing.Dagmar Jäger, Programme Director of European Architecture, Tallinn University of Technology, Estonia

Viktorija Prilenska, Architect, Urban Planner and Designer, PhD Candidate at Tallinn University of Technology, Estonia

Oskars Redbergs, Architect and Curator, Hilbig Institute in Riga, Latvia, Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Germany

Assoc. prof. Dr. sc. inf.Sergei Kruk, Professor of Media, Riga Stradiņš University, Latvia

More information:

http://www.hochschulkontor.lv/lv/pasakumu-menu/57

http://www.hochschulkontor.lv/images/CV_Alle_Referenten_24.11.2016.pdf

http://www.hochschulkontor.lv/images/Programme_24.11.2016.pdf

Starpdisciplinārs simpozijs par sarežģījumiem vēsturiskā mantojuma attīstībā

Pasākuma laiks: 24. novembrī 14:00–19:00
Laiks: RTU 403. auditorija Rīgā, Kaļķu ielā 1
Valoda: angļu
Dalība bez maksas. Laipni gaidīts ikviens interesents!

24. novembrī notiks starpdisciplinārs simpozijs „Eiropas arhitektūras dialogs par sarežģījumiem vēsturiskā mantojuma attīstībā”. Simpozijā arhitektūras, socioloģijas, mākslas vēstures, komunikācijas teorijas, politikas un pilsētvides dizaina speciālisti no Baltijas valstīm un Vācijas diskutēs par pieredzi un mūsdienu konceptiem 19. un 20. gadsimta jaunā un politiskā mantojuma attīstībā.

Ar prezentācijām uzstāsies:

Prof. Dr. phil. Aksels Klausmeiers: „Glābjot sarežģīto mantojumu – Berlīnes mūris. No sabiedriskajām saistībām līdz valsts finansētai piemiņas institūcijai”
Endriks Mends: „Simbolu pastāvēšana”
Prof. Irina Rauda: „Rotermanni kvartāls Tallinā. Pilsētas ansambļa vērtības attīstība 30 gadu garumā”
Viktorija Prilenska: „Saskaņas veicināšana starp personām ar konfliktējošām interesēm. Kalarannas un Mežaparka pieredze”
Prof. Katrīna Pādama: „Starp neizbēgamību un sapņiem – iedzīvotāju skatījums uz pilsētas teritoriju realitāti”
Asoc. prof. Dr. sc. inf. Sergejs Kruks: „Iepriekš apstrīdētās pagātnes ilgstoša semioze: politiskie pieminekļi kā māksla, tehnoloģija un ideoloģija”
Oskars Redbergs: „Propaganda un pilsēta. Stāsti un struktūras. Izmaiņas Rīgas vēsturiskajā centrā”
Prof. Dr. sc. ing. Dagmāra Jēgere: „Eiropas diskurss par tradīciju atkārtotu ieviešanu – trīs 19. gs. vēsturiskā cietuma parauglaukumu pārplānošana”

Vairāk info:
https://www.latarh.lv/starpdisciplinars-simpozijs-par-sarezgijumiem-vesturiska-mantojuma-attistiba/

https://www.artun.ee/en/kalender/seminar-architecture-as-a-dialogue-new-approaches-towards-transformation-of-the-architectural-heritage-between-riga-and-tallinn-2/