Categorised in: Guided tours / Lectures

R. Šmēlings Conference 2019. Rīgas pilsētas arhitekta biroja mobilā konference: CEĻĀ UZ PIEEJAMA UN DAUDZVEIDĪGA MĀJOKĻA PROGRAMMU RĪGAI

November 12, 2019 2:35 pm

By Oskars Redbergs 14.11.2019. 09.30 – 18.30

Līdz šim Rīgas pilsētas arhitekta konferencēs esam pētījuši un sprieduši par arhitektūru, mājokļa jautājumiem, sabiedrības līdzdalību, vecpilsētas reģenerāciju, zināšanu ekonomiku, dzīvi pie ostas un citiem Rīgai svarīgiem jautājumiem. Nu pienācis laiks pēc zināšanām doties ārpus telpām un ienirt pilsētā.

Katru stāstījumu paspilgtina detalizēta prezentācija, tomēr visi zinām, ka pašam redzēt ir labāk, nekā simts reizes dzirdēt. Tāpēc kopā ar konferences lektoriem dosimies pētīt mājokļa arhitektūru tās dabiskajā dzīvotnē – pilsētvidē. Uzmanības fokusā būs apkaimes un kvartāli, ielas un pagalmi, bet visvairāk lūkosim pārskatīt pieejama un daudzveidīga mājokļa esamību Rīgā dažādos vēstures posmos.

Katrs dalībnieks aicināts reģistrēties dalībai divās ekskursijās – pa vienai katrā no cikliem.

9 Rīgas stāvokļi. Dzīvojamo ēku apbūves kompleksi bijušo nocietinājumu un priekšpilsētu teritorijā – Rīgas vēsturiskajā centrā 20.gadsimtā.[Oskars Redbergs]

14.11.2019. 10.00 – 12.30

Latvijas Zinātņu akadēmija

Dosimies pārgājienā, lai aplūkotu dažādus 20. gadsimta laikā īstenotus dzīvojamo ēku kompleksas apbūves kvartālus. Iesim pa Pulkveža Brieža ielu, Andreja Pumpura ielu, Elizabetes ielu, Rūpniecības ielu, Vīlandes ielu, Ausekļa ielu uc. ielām, lai aplūkotu atšķirīgus dzīvojamo ēku apbūves piemērus, kas īstenoti privātu iniciatīvu, pilsētas un valsts iniciētu dzīvokļu būvniecības programmu ietvaros.

Aplūkosim dzīvojamo ēku tipoloģijas, t.s. tās, kurās apvienotas savrup-mājas un īres nama funkcijas. Apskatīsim dažādus īres namu apbūves tipus atšķirīga apbūves blīvuma kvartālos.

Diskutēsim, vai un kāpēc, Rīgas īres nama tipoloģija ir veiksmīgi pielāgojama mūsdienu pilsētnieciskās dzīves prasībām. Padomāsim par funkcionālās un sociālās dažādības nodrošināšanu multifunkcionālas apbūves kvartālos vēsturiski un mūsdienās. Pievērsīsimies dzīvojamo un īres namu celtniecības vēsturei un to ietekmējošajiem faktoriem. Analizēsim dzīvojamo un īres namu būvniecības procesu dažādos vēstures periodos, lai runātu par veiksmīgiem organizatoriskiem un sadarbības modeļiem starp arhitektiem, īpašniekiem, īrniekiem, kreditoriem un pilsētas pārvaldi.

Noslēgumā domāsim, kā šie piemēri varētu ietekmēt pilsētas ilgtspēju un attīstību nākotnē.
Vairāk info:

Atskats uz konferenci

Deviņi Rīgas stāvokļi. Dzīvojamo ēku apbūves kompleksi bijušo nocietinājumu teritorijā – Rīgas vēsturiskajā centrā 20. gadsimtā [Oskars Redbergs]

Oskars Redbergs_image_2019_11_12T14_46_03_523Z 223