Categorised in: Education / Lectures

Lekcija par Rīgas koka arhitektūru

October 5, 2016 9:19 am

Lekcija par Rīgas koka arhitektūru

2016. gada 28. septembra un 5. oktobra vakaros Koka arhitektūras centrā “Kalnciema kvartāls” notika izglītojošas lekcijas par Rīgas koka arhitektūru un Kalnciema kvartāla reģenerāciju. Lekcijas vadīja mākslas vēsturniece, Rīgas arhitektūras vēstures pētniece un Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante Inga Karlštrēma (Hilbig Institute).

Rīgas koka arhitektūras mantojums ir viens no nosacījumiem Rīgas vēsturiskā centra iekļaušanai UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Arī Pārdaugavā vairāki koka ēku apbūves fragmenti ir ieguvuši valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statusu. Pēdējo 15 gadu laikā būtiski mainījušies priekšstati par dzīvi koka mājā. Mainījušies arī priekšstati par pašas koka ēkas „dzīvi” lielpilsētas vidē. Sabiedrībā arvien pieaug interese par šo Rīgas arhitektūras mantojuma daļu.
Rīgas koka arhitektūras vēsture izpēte veikta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu (2015).

Lekcijā aplūkotās tēmas:
• Rīgas koka arhitektūra plašākā pilsētbūvniecības vēstures un pilsētas attīstības kontekstā;
• Rīgas koka ēku būvniecības tehnoloģijas un arhitektūras stilistika;
• Rīgā sastopamie koka ēku tipi: savrupmājas, īres nami, skolas, dievnami, u.c.;
• Rīgas koka arhitektūras mantojuma kultūrvēsturiskā nozīme un atšķirīgais statuss pieminekļu aizsardzības kontekstā.
• Kalnciema ielas tuvējās apkārtnes vēsture un apbūves veidošanās;
• Kalnciema kvartāla ēku būvvēsture;
• Kalnciema ielas ēku atjaunošanu un Kalnciema kvartāla reģenerāciju pēdējo 15 gadu laikā.

Pasākuma norises vieta: Koka arhitektūras centrs “Kalnciema kvartāls”, Melnsila iela 10B, Rīga.
Lekcijas organizētājs: Nodibinājums „Koka Arhitektūras fonds”
Pasākums notiek ar Rīgas domes atbalstu.

Foto: Kalnciema Kvartāls

14333181_1487712047922342_3940534249902412226_n