Categorised in: Education

Seminārs par Rīgas koka arhitektūras vēsturi un Kalnciema kvartāla apkaimes attīstību un reģenerāciju

September 6, 2016 5:44 am

Seminārs par Rīgas koka arhitektūras vēsturi un Kalnciema kvartāla apkaimes attīstību un reģenerāciju

2015. gada 9.aprīlī Kalnciema kvartālā notika izglītojošs seminārs „Rīgas koka arhitektūras vēsture un Kalnciema kvartāla apkaimes attīstība un reģenerācija”, kuru vadīja mākslas vēsturniece, Rīgas arhitektūras vēstures pētniece un Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante Inga Karlštrēma (Hilbig Institut).

Rīgas koka arhitektūras mantojums ir viens no nosacījumiem Rīgas vēsturiskā centra iekļaušanai UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Līdz ar šī mantojuma atzīšanu, ir radies pieprasījums pēc Rīgas koka arhitektūras tēmai veltītām ekskursijām. Lai nodrošinātu Rīgas koka arhitektūras mantojuma popularizēšanas kvalitāti atbilstoši Rīgas apbūves rakstura specifikai, nodibinājums ”Koka arhitektūras fonds” sadarbībā ar Ingu Karlštrēmu (Hilbig Institut) semināra ietvaros piedāvā padziļināti izzināt sekojošas tēmas:
• Rīgas koka arhitektūra pilsētbūvniecības vēstures kontekstā;
• Rīgas koka ēku būvniecības tehnoloģijas un ēku arhitektūras stilistika;
• Kalnciema ielas tuvējās apkaimes vēsture un attīstība;
• Kalnciema kvartāla ēku būvvēsture un kvartāla reģenerācija pēdējo 15 gadu laikā;
• Rīgas koka arhitektūras mantojuma kultūrvēsturiskais statuss pieminekļu aizsardzības kontekstā.

Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.