Categorised in: Conferences / Exhibitions

«Riga City Block. Less bad is not good»

May 14, 2010 3:23 pm

Radošā darbnīca «Rīgas vēsturiskā centra kvartāla ilgtspējīga attīstība»
(«Riga City Block. Less bad is not good»)
No 2008.gada 20. līdz 25. oktobrim Latvijas Mākslas akadēmijā notika starptautisks studentu – arhitektu un pilsētplānotāju – seminārs «Rīgas vēsturiskā centra kvartāls. «Mazākais ļaunums» – tas nav pietiekami labi», kura dalībnieki – Brandenburgas Tehniskās universitātes (Brandenburgische Technische Universität, Cottbus) studenti grupās kopā ar kolēģiem no Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēku vadībā aplūkoja teorētiskas pilsētas kvartāla attīstības iespējas, īpašu vērību pievēršot ilgtspējības aspektiem, kā piemēru izpētei un projektiem ņemot kvartālu, kur iepriekš atradās Sporta pils.
Atgriežoties savā augstskolā vācu studenti turpinās attīstīt idejas, izstrādājot detalizētus projektus atsevišķām ēkām mērogā 1:200 saviem diplomdarbiem. To prezentācija un izstāde Rīgā notiks 2009.gada pavasarī.

Rīkotāji:
Fonds starpdisciplinārai sadarbībai «mT15»,
Brandenburgas Tehniskā universitāte
Darba grupa:
Oskars Redbergs, Henrijs Prēgers (Henri Praeger), Holgers Elers, Ingūna Elere, Aija Freimane, Laila Kocere, Sandra Levāne, Katalīna Avarkeži (Katalin Avarkeszi), Zanda Redberga

Atbalstītāji:
arhitektu birojs «standardsituation.lv»,
pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»,
Latvijas Mākslas akadēmija,
Rīgas Tehniskā universitāte,
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija,
interneta portāls «A4D»

Papildus informācijas avoti internetā:

http://www.a4d.lv/lv/studijas/1289/

http://www.a4d.lv/lv/studijas/1289/

http://www.a4d.lv/lv/studijas/1289/