Categorised in: Guided tours

Rīgas arhitektūras ekspedīcija: Rīgas koka arhitektūras mantojums un tā pārizmantošana / Riga Architecture Expedition: Heritage and regeneration of the wooden architecture in Riga

August 20, 2016 9:17 am

Rīgas arhitektūras ekspedīcija: Rīgas koka arhitektūras mantojums un tā pārizmantošana
Vietas: Kalnciema kvartāls, Balasta dambis.
Gids: Inga Karlštrēma (Hilbig Institute)
Lieliskākā publika: Igaunijas Arhitektūras muzejs un sabiedrotie.
Fotogrāfijas: Evert Palmets

Riga Architecture Expedition: Heritage and regeneration of the wooden architecture in Riga
The Sites: Kalnciema kvartāls, Balasta dambis.
Guide: Inga Karlštrēma (Hilbig Institute)
The most splendid audience: The Museum of Estonian Architecture & Co.
Photos: Evert Palmets