Categorised in: Editorials /

The winner announced for the open design competition – Multifunctional Centre in Olaine Municipality.

December 15, 2020 8:41 am

Oskars Redbergs has been a jury member for the selection of the first three shortlisted projects.

Olaines novada pašvaldība izsludinājusi metu konkursu “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūves meta izstrāde”
Metu konkursa “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūves meta izstrāde” mērķis ir iegūt iespēju izvēlēties labākos priekšlikumus multifunkcionālās ēkas būvprojekta izstrādei, nodrošinot objekta funkcijai un projekta budžetam atbilstošu arhitektonisko un funkcionālo risinājumu, paredzot energoefektivitātes pasākumus, kvalitatīvu, objekta funkcijai atbilstošu labiekārtojumu, kā arī risinot gājēju un transporta organizāciju.
Olaines novada pašvaldība ir iecerējusi uzbūvēt jaunu objektu – multifunkcionālu ēku. Būvniecība ir paredzēta divās kārtās Jelgavas ielā 23, Olainē. Šobrīd ir izsludināts metu konkurss pirmajai kārtai, pēc kuras realizācijas šajā objektā jauna mājvieta būs Olaines Mūzikas un mākslas skolai, Olaines bibliotēkai ar Bērnu literatūras nodaļu un Pieaugušo izglītības centram.
Jaunajās telpās Olaines Mūzikas un mākslas skolai ieplānota moderna akustiskā zāle, kas paredzēta skolēnu skatēm un koncertiem. Kopumā Olaines Mūzikas un mākslas skola varēs uzņemt 300 audzēkņus, savukārt Pieaugušo izglītības centrs būs pieejams vienlaicīgi 100 apmeklētājiem. Šajā objektā fiziski tiks apvienotas Olainē atsevišķās ēkās esošās pieaugušo un bērnu bibliotēkas, izveidojot bibliotēku gan lielajiem, gan mazajiem novada iedzīvotājiem. Šajā ēkā ir paredzēta videonovērošana, kā arī telpas kafejnīcas ierīkošanai. Konceptuāli paredzēta arī koncertzāle ar 500 vietām, kuru plānots izbūvēt otrajā kārtā.

More info: https://www.olaine.lv/lv/jaunumi/olaines-novada-pasvaldiba-izsludinajusi-metu-konkursu#gsc.tab=0

Binder1_Page_17