Categorised in: Authors

Aivars Siliņš

June 6, 2016 7:22 am

Aivars Siliņš started studying photography in 1985 at the “Mazā ģilde” House of Culture of the Latvian Association of Trade Unions, and took Juris Krieviņš’ classes at “Īriss” Youth Public Photo Studio. He worked for such publications as the newspaper Fokuss and the magazines Kapitāls and Bilance. In the early 1990s, Aivars turned to documenting the process of social and political changes in the urban environment, applying collage technique. Arnis’ photography is of a cinematic character where a large role is played by narrative and sequences of images. He calls himself a “photographer of light”, and he focuses on analysing the interaction between light and space. During recent years, Arnis has turned to architectural photography, and his works are frequently published in Latvijas Architektūra magazine as well as in other publications dedicated to architecture.

Buy the book Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

A bilingual book of essays. Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(ENG)

Aivars Siliņš fotogrāfiju sācis apgūt 1985. gadā “Latvijas arodbiedrību savienības kultūras namā “Mazā ģilde”” un Jauniešu Tautas fotostudijā “Īriss” pie Jura Krieviņa. Strādājis avīzē „Fokuss”, žurnālos „Kapitāls” un „Bilance”. 1990. gadu sākumā pievērsies sociālo un politisko pārmaiņu procesu dokumentēšanai pilsēttelpā, izmantojot arī kolāžas tehniku. Siliņa fotogrāfijai piemīt kinematogrāfisks raksturs un tajā liela nozīme ir naratīvam un attēlu sekvencei. Siliņš pats sevi uzskata par ‘Gaismas fotogrāfu’ un savā fotogrāfijā analizē gaismas un telpas attiecības. Pēdējos gados pievēršas arhitektūras fotogrāfijai un viņa darbi regulāri tiek publicēti Arhitektūras žurnālā „Latvijas architektūra” un citos arhitektūrai veltītos izdevumos.

Pirkt grāmatu Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(LV)