Categorised in: Authors

Alexander Rappaport

June 6, 2016 7:21 am

Alexander Rappaport is an architect, architecture critic and art historian. He is a member of the Architecture Union of Russia (since 1968) and the International Committee of Architectural critics (since 1985), the Association of Art Critics (since 2002) and the Russian Union of Designers (since 2003). He worked as an architect in The Russian Scientific-Research and Design Institute of Urban Planning in Leningrad (1965-1969), research laboratory director at the Moscow Research and Design Institute for Culture, Recreation, Sports and Health (1972-1977), senior scientist in Architectural Theory and Urban Research Institute (1978-1991), journalist with the BBC in London (since 1991). He is an author of more than 200 publications concerning architecture, urban planning, fine arts, animation and photography. He has been a guest lecturer at the AA School of Architecture (London), Strelka Institute (Moscow) and is currently teaching at the RISEBA Faculty of Architecture and Design (Riga). Since 2004 he has been residing in Latvia and extensively writing on the theory of architecture in his blog, that has around 300 000 followers world wide.
More info: http://papardes.blogspot.com/

Buy the book Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

A bilingual book of essays. Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(ENG)

Aleksandrs Rapaports (Alexander Rappaport / Александр Раппапорт) ir arhitekts, arhitektūras kritiķis un mākslas vēsturnieks. Krievijas Arhitektu apvienības biedrs (kopš 1986.), Starptautiskās Arhitektūras kritiķu komitejas biedrs (kopš 1985.), Mākslas zinātnieku asociācijas biedrs (kopš 2002.), Krievijas Dizaineru apvienības biedrs (kopš 2003.). Strādājis par arhitektu Ļeņingradas Pilsētbūvniecības zinātniskās pētniecības un dizaina institūtā (1965-1969), bijis pētnieciskās laboratorijas vadītājs Maskavas Kultūras, atpūtas, sporta un veselības izpētes un dizaina institūtā (1972-1977), vecākais pētnieks Arhitektūras teorijas un pilsētbūvniecības zinātniskās pētniecības institūtā (1978-1984), žurnālists BBC ziņu aģentūrā Londonā (1991-2001). Viņš ir autors vairāk kā 200 publikācijām, kas veltītas arhitektūrai, pilsētbūvniecībai, mākslai, animācijai un fotogrāfijai. Viņš ir bijis vieslektors AA Arhitektūras Skolā Londonā, Strelka Institūtā Maskavā, un šobrīd pasniedz RISEBA Arhitektūras un Dizaina fakultātē Rīgā. Kopš 2004. gada viņš uzturas Latvijā un aktīvi raksta par arhitektūras teorijas jautājumiem savā blogā, kam ir 300 000 sekotāju no visas pasaules.

Pirkt grāmatu Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(LV)