Categorised in: Authors

Andrejs Berdņikovs

June 6, 2016 7:17 am

Andrejs Berdņikovs is Senior Researcher at the Advanced Social and Political Research Institute of the University of Latvia. Since 2009 he has been a regional editor for the East European Group at the international project “Interface: a journal for and about social movements” and spokesperson for this group at the project’s spokes council. During the period 2008-2009 he was a Fulbright visiting scholar at the Department of Communication of the University of Washington, Seattle. His current academic interests involve, among other things, regionalist, autonomist and secessionist movements, social innovation and social experiment, relations between tradition and innovation, theories of Conservative Revolution, the models of direct and organic democracy, postcolonial theory and its applicability to studying the ex-Soviet space.

Buy the book Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

A bilingual book of essays. Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(ENG)

Andrejs Berdņikovs ir filozofijas zinātņu doktors, vecākais pētnieks Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā. Kopš 2009. gada darbojas kā Austrumeiropas grupas delegāts starptautiskā žurnāla „Interface: a journal for and about social movements” padomē un ir bijis divu šī žurnāla numuru redakcijas grupu loceklis. No 2008. līdz 2009. gadam kā Fulbraita stipendiāts studējis Vašingtonas Universitātes Komunikāciju fakultātē, Sietlā. Pašreizējā pētnieciskā darbība cita starpā saistās ar reģionālistu, autonomistu un atkritēju kustībām, sociālām inovācijām un sociāliem eksperimentiem, attiecībām starp tradīcijām un inovācijām, konservatīvās revolūcijas teorijām, tiešās un pamata demokrātijas modeļiem, postkoloniālo teoriju un tās pielietojamību, pētot postpadomju telpu.

Pirkt grāmatu Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(LV)