Categorised in: Authors

Deniss Hanovs

June 6, 2016 7:18 am

Deniss Hanovs was born in Riga, Latvia, acquired his PhD in theory of culture with the dissertation on Latvian printed media as a tool for national movement in 19th century Baltic region. He is Professor for communication science at Riga Stradins University. During his work in the Ministry for Society Integration (2003-2008) he was Head of Anti-Discrimination Unit of the Ministry. Among his scientific interests are the issues of globalization and social marginalization of ethnic minorities, authoritarianism cultures in the inter-war Europe of the 1930ies, as well as aristocratic culture in 18th century. He is author of numerous articles and books on these issues.

Pirkt grāmatu Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(LV)

Deniss Hanovs ir dzimis Rīgā, Latvijā, ieguvis doktora grādu kultūras teorijā, aizstāvot disertāciju par Latvijas drukātajiem medijiem kā nacionālās kustības veicinātājiem Baltijas reģionā 19. gadsimtā. Deniss Hanovs ir profesors komunikācijas zinātnē Rīgas Stradiņa universitātē. No 2003. līdz 2008. gadam viņš strādājis Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijā par Diskriminācijas novēršanas daļas vadītāju. Aktīvi interesējas un raksta par tādām tēmām kā globalizācija, etnisko minoritāšu sociālā marginalizācija, autoritāras kultūras Eiropā 20. gadsimta 30. gados, kā arī aristokrātiskā kultūra 18. gadsimtā. Šīm tēmām viņš ir veltījis vairākus rakstus un grāmatas.

Buy the book Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

A bilingual book of essays. Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(ENG)