Categorised in: Authors

Hans Lepp

June 6, 2016 7:20 am

Hans Lepp was born in Stockholm. After graduating from Stockholm University in 1976, he continued studies in art history in Italy. He was a curator at the Hallwyl Museum in Stockholm, followed by ten years as the first curator at the Royal Collections at the Royal Palace in Stockholm. Between 1991 and 1994, he was the cultural attaché at the Swedish Embassy in Tallinn, Estonia and responsible for a large number of Swedish-Estonian culture events among them the exhibition “Estonia and Sweden, our Common History” and also responsible for the extensive Sweden’s aid programme concerning the integration of non-Estonian speaking population in Estonia. Since 1994 Hans Lepp has been a senior advisor at the Swedish Institute. Between 1998 and 2006 he was leading the department for Culture and Society and responsible for the extensive Swedish cultural cooperation with the countries in Central and Eastern Europe. Hans Lepp has written a number of articles and books mostly about Estonian-Swedish cultural relations.

Buy the book Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

A bilingual book of essays. Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(ENG)

Hans Leps (Hans Lepp) ir dzimis Stokholmā. Pēc Stokholmas Universitātes absolvēšanas 1976. gadā turpinājis studijas mākslas vēsturē Itālijā. Bijis kurators Halvilu ģimenes muzejā-mājā, vēlāk desmit gadus strādājis Stokholmas pils karalisko dārgumu kolekcijas glabātuvē. No 1992. līdz 1994. gadam bijis kultūras atašejs Zviedrijas vēstniecībā Tallinā, organizējis vairākus zviedru-igauņu kultūras pasākumus, tostarp izstādi „Igaunija un Zviedrija, mūsu kopīgā vēsture”, bijis iniciators vērienīgai Zviedrijas atbalsta programmai, veicinot igauniski nerunājošo iedzīvotāju integrāciju Igaunijā. Kopš 1994. gada Hans Leps ir vecākais padomnieks Zviedru institūtā. No 1998. līdz 2006. gadam bijis Kultūras un sabiedrības departamenta vadītājs, veicinot sadarbību kultūras jomā ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm. Ir sarakstījis vairākus rakstus un grāmatas, kas veltītas Igaunijas un Zviedrijas kultūras attiecībām.

Pirkt grāmatu Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(LV)