Categorised in: Authors

Inga Karlštrēma

August 6, 2016 7:10 am

Inga Karlštrēma is studying the history of art and culture in the Art Academy of Latvia, and researching the industrial architecture in Riga during the industrialization period within the scope of her PhD studies. Since 2013, she has been delivering lectures on the history of art, architecture and urban planning at the Faculty of Architecture and Design of RISEBA in Riga, and she takes active part in various projects related to the urban studies of Riga.
She is the author of many articles.

Inga Karlštrēma studē mākslas un kultūras vēsturi Latvijas Mākslas akadēmijā un doktorantūras programmas ietvaros pētī dažādas Rīgas industriālās arhitektūras vēstures tēmas. Kopš 2013. gada pasniegusi mākslas, arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsturi RISEBA Arhitektūras un Dizaina fakultātē Rīgā. Inga Karlštrēma aktīvi iesaistās dažādos projektos, kas saistīti ar Rīgas pilsētvides studijām.

Articles / Raksti:

Karlštrēma, Inga. „Knowledge Transfer and Advanced Urban Planning in the Newly Established Ring of Boulevards in Riga: The Case of the First Municipal Gas Factory.” Journal of Urban History. Special Issue. 2016.

Karlštrēma, Inga. „Rīgas pilsētas elektrības iestādes ēku būvvēsture un arhitektūra 19. un 20. gs. mijā.” Mākslas vēsture un teorija, 19 (2016): 22-31.
Karlštrēma, Inga. „Rīgas pilsētas būvētie Inces tipa ūdenstorņi.” Latvijas Būvniecība, 1 (2016): 102-104.

Karlštrēma, Inga. „Socha Dia na fasade elektrotechnicke tovarny v Rize.” In: Industrail a umeni, eddited by Axel Föhl, Lenka Popelova, 53-56. Praha: Ceska technika – nakl. CVUT v Praze, Fakulta stavebni, 2015.

Karlštrēma, Inga. „Rīgas pilsētas ūdensapgādes celtņu arhitektūra 19. gs. 2. pusē un 20. gs. sākumā = Die Architektur der Rigaer Bauten der Wasserversorgung in der 2. Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts”. In: Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos: Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi I, red. Valda Pētersone, 95-121. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2015.

Karlštrēma, Inga. „Rīgas pilsētas gāzes fabriku arhitektūra 19. gs. 2. pusē un 20. gs. sākumā = Architecture of Gasworks in Riga in the Second Half of the 19th Century and Early 20th Century.” Mākslas vēsture un teorija = Art history and theory, 18 (2015): 34-47.

Karlštrēma, Inga. „Lastādija – Spīķeru kvartāls = Spīķeri Block.” Latvijas Architektūra, 211 (2014): 92–95. ISSN 1407-4923

Karlštrēma, Inga. „Ieskats 19. gs. otrās puses un 20. gs. sākuma Rīgas industriālajā arhitektūrā.” In: 9 Rīgas stāvokļi: pilsētas atjaunošanās un transformācijas – Rīgas pilsētvide un arhitektūra, ed. Oskars Redbergs, Inga Karlštrēma, 13-14. Rīga: Megaphone Publishers, 2013.

Karlštrēma, Inga. “Industrial Architecture in Riga in the Second Half of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century.” In: 9 Conditions of Riga: Regeneration and Transformation of the City – Urban Environment and Architecture, ed. Oskars Redbergs, Inga Karlštrēma, 13-14. Rīga: Megaphone Publishers, 2013.

Karlštrēma, Inga. “A statue of Zeus on the facade of the electrotechnical factory in Riga.” Ezelsoren (Journal of History of Art , Architecture and Urbanism), Vol. I, No. I. (2013): 155 – 162.

Karlštrēma, Inga. „Rīgas pilsētas ūdenstorņu arhitektūra 19. un 20. gs. mijā Eiropas kontekstā = Riga`s Turn of the 20th Century Water Tower Architecture in the European Context.” Mākslas Vēsture un Teorija = Art History and Theory, 16 (2013): 37-48.