Categorised in: Authors

Juhani Pallasmaa

June 6, 2016 7:21 am

Juhani Pallasmaa is a Finnish architect, educator, and critic, is a leading international figure in contemporary architecture, design and art culture. Pallasmaa’s architectural practice spans projects in urban design, building design, and exhibition, product and graphic design and his work has been recognized by numerous international awards. In addition to his professional design work, he has written and lectured extensively on architecture, the visual arts, environmental phenomenology, and cultural philosophy for over 40 years. Formerly he served as Dean and Professor at the School of Architecture, Helsinki University of Technology. He has held several visiting professorships in the U. S. and lectured widely in Europe. Amongst his many books are Understanding Architecture (in collaboration with Robert McCarter), The Embodied Image, The Thinking Hand, Encounters: Architectural Essays, and The Eyes of the Skin. Since 2008 he has served on the jury of the Pritzker Prize for Architecture.

Buy the book Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

A bilingual book of essays. Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(ENG)

Juhani Palasmā (Juhani Pallasmaa) ir somu arhitekts, pedagogs un kritiķis, kas ieņem nozīmīgu vietu pasaules mūsdienu arhitektūrā, dizainā un mākslas kultūrā. Ir vairāku pilsētvides dizaina, ēku un izstāžu projektu autors, veidojis produktu un grafisko dizainu. Viņa darbi ir saņēmuši dažādus starptautiskus apbalvojumus. Līdztekus darbam arhitektūrā vairāk kā 40 gadus publicējis rakstus un lasījis lekcijas par arhitektūru, vizuālo mākslu, vides fenomenoloģiju un kultūras filozofiju. Bijis dekāns un profesors Helsinku Tehniskās universitātes Arhitektūras skolā, kā vieslektors lasījis lekcijas par arhitektūru daudzās Amerikas un Eiropas universitātēs. Sarakstījis vairākas grāmatas – „Arhitektūras izpratne” („Understanding Architecture”, sadarbībā ar Robertu Makārteru), „Iemiesotais tēls” („The Embodied Image”), „Domājošā roka” („The Thinking Hand”), „Sastapšanās: esejas par arhitektūru” („Encounters: Architectural Essays”) un „Ādas acis” (The Eyes of the Skin). Kopš 2008. gada Juhani Palasmā darbojas starptautiskajā Prickera arhitektūras balvas žūrijā.

Pirkt grāmatu Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(LV)