Categorised in: Authors

Kaspars Kļaviņš

June 6, 2016 7:19 am

Kaspars Kļaviņš was born in Riga. He studied history at the Universities of Latvia, Hamburg, Munich, Muenster and CEU (Budapest), and was also doing courses at the University of Salzburg and at the University of Montpellier. He was awarded the Fulbright Scholarship to work as a guest professor at the Roosevelt University in Chicago and was an Honorary Research Associate at the Monash University in Australia. He is the author of a scientific monograph and fundamental historical source publications, as well as the author of many scientific articles. He has written on the subjects of medieval history, the history of modern ideas, German studies, philosophy, ecology and musicology. He has also written essays, poetry and articles in literary criticism. Recently Kaspars Kļavins has worked as an invited Visiting Professor at the University of Münster, where his lessons became extensively popular. Since January 2013, he works as a professor of history and cross-cultural management at the Emirates College of Technology in Abu Dhabi. He was admitted as a Fellow in the Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA) in 2009.

Buy the book Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

A bilingual book of essays. Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(ENG)

Kaspars Kļaviņš ir dzimis Rīgā. Studējis vēsturi Latvijas, Hamburgas, Minhenes, Minsteres un Centrāleiropas (Budapeštā) Universitātē, stažējies Zalcburgas un Monpeljē Universitātē. Ar Fulbraita programmas finansējumu strādājis kā viesprofesors Rūzvelta universitāte Čikāgā, bijis asociētais zinātnieks Monaša universitātē Austrālijā. Publicējis vairākas monogrāfijas un apjomīgus zinātniskos rakstus par viduslaiku vēstures, jauno laiku ideju vēstures, ģermānistikas, filozofijas, ekoloģijas un muzikoloģijas tēmām. Rakstījis arī publicistiku, dzeju un rakstus par literatūras kritiku. Nesen uzaicināts strādāt kā viesprofesors Minsteres universitātē, kur viņa lekcijas ieguva lielu popularitāti. No 2013. gada janvāra Kaspars Kļaviņš strādā par vēstures un starpkultūru vadības profesoru Apvienoto Arābu Emirātu Tehnoloģiju koledžā Abū Dabī. 2009. gadā uzņemts par biedru Lielbritānijas Karaliskajā mākslas, ražošanas un tirdzniecības veicināšanas biedrībā.

Pirkt grāmatu Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(LV)