Categorised in: Authors

Krzysztof Nawratek

June 6, 2016 7:21 am

Krzysztof Nawratek is a lecturer and Master of Architecture programme leader at the School of Architecture, Design and Environment, Plymouth University, United Kingdom. Educated as an architect and urban planner, he has worked in Poland, Latvia (including for Riga City Council) and Ireland (Principal Urban Designer at Colin Buchanan, Dublin). Nawratek worked as a visiting professor at the Geography Department at the University of Latvia and as a researcher at the National Institute for Regional and Spatial Analysis, Maynooth, Ireland. He was a member of the Board of Experts for the European Prize for Urban Public Space 2012 and a member of the selection panel for the Polish contribution to the thirteenth International Architecture Biennial in Venice in 2012. Krzysztof is an urban theorist, author of City as a Political Idea (University of Plymouth Press, 2011) and Holes in the Whole. Introduction to the Urban Revolutions (Winchester Zero Books, 2012) and several papers and chapters in edited books.

Buy the book Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

A bilingual book of essays. Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(ENG)

Kšistofs Navrateks (Krzysztof Nawratek) pasniedz arhitektūru un vada arhitektūras maģistra programmu Plimutas Universitātes Arhitektūras, dizaina un vides skolā (Lielbritānijā). Pēc arhitekta un pilsētplānotāja izglītības iegūšanas strādājis Polijā, Latvijā (piemēram, Rīgas Pilsētas domē) un Īrijā (Kolina Buhenana birojā Dublinā kā galvenais pilsētplānotājs). Strādājis par viesprofesoru Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātē, kā arī par pētnieku Reģionālās un telpiskās analīzes nacionālajā institūtā Meinūtā, Īrijā. Viņš ir ekspertu padomes loceklis Eiropas balvas nominācijā „Pilsētvides publiskā telpa 2012”, kā arī Polijas devuma atlases komisijas loceklis 2012. gadā rīkotās Venēcijas Biennāles Trīspadsmitajai Starptautiskajai arhitektūras izstādei. Kšištofs ir pilsētvides teorētiķis un grāmatu „Pilsēta kā politiska ideja” (City as a Political Idea. – University of Plymouth Press, 2011.), „Robi veselajā. Ievads pilsētvides revolūcijās” (Holes in the Whole. Introduction to the Urban Revolutions. – Winchester Zero Books, 2012.), kā arī vairāku eseju un arī autoru kolektīvu veidotu grāmatu nodaļu autors.

Pirkt grāmatu Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(LV)