Categorised in: Authors

Sergejs Kruks

June 6, 2016 7:19 am

Sergejs Kruks has graduated from the Faculty of Journalism of the University of Latvia (1991), acquired his master’s degree in philosophy at Oslo University (1997), and defended his doctoral thesis in information and communication sciences at Sorbonne University (2003). Since 2006 he has worked as an associate professor at Riga Stradiņš University where he gives lectures on communication science. Dr. Kruks’ research interests focus on the semiotics of communication and the use of art in politics. In his publications. Dr. Kruks reconstrues the semiotic concepts of Latvian and Russian authors, and follows the impact of comprehension of the semiosis process on political communication in the Soviet Union and contemporary Latvia.

Buy the book Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

A bilingual book of essays. Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(ENG)

Sergejs Kruks ir absolvējis Latvijas Valsts universitātes žurnālistikas nodaļu (1991), Oslo Universitātē ieguvis filozofijas maģistra grādu (1997), Sorbonas doktorantūrā aizstāvējis doktora disertāciju informācijas un komunikācijas zinātnēs (2003). Kopš 2006. gada ir asociētais profesors Rīgas Stradiņa universitātē, kur pasniedz komunikācijas zinātni. Viņa pētniecisko interešu lokā ir komunikācijas semiotika un mākslas izmantošana politikā. Savās publikācijās viņš rekonstruē krievu un latviešu autoru semiotiskās koncepcijas un izseko tam, kā semiozes procesa izpratne ir ietekmējusi politisko komunikāciju Padomju Savienībā un šodienas Latvijā.

Pirkt grāmatu Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(LV)