Categorised in: Authors

Vieda Skultāns

June 6, 2016 7:23 am

Vieda Skultāns was born in Riga. Her earliest memories are of being a child refugee in post-war Germany. She grew up in north-west London and studied first Philosophy and then Social Anthropology at University College London. Her PhD was based on research among Spiritualist groups in South Wales later published as a book, Intimacy and Ritual (Routledge, 1974). Her academic career has been spent at the University of Bristol. Her research interests lie in cross-cultural psychiatry, life-histories, narrative and memory. Her publications include The Testimony of Lives Narrative and Memory in post-Soviet Latvia (Routledge, 1998) and Empathy and Healing Essays in Medical and Narrative Anthropology (Berghahn, 2009). She currently teaches Anthropology at Riga Stradiņš University.

Megaphone. Publishers. Buy the book Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

A bilingual book of essays. Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(ENG)

Vieda Skultāns ir dzimusi Rīgā. Viņas agrākās bērnības atmiņas ir saistītas ar bēgļu gaitām pēckara Vācijā. Viņa ir uzaugusi ziemeļrietumu Londonā, studējusi vispirms filozofiju un pēcāk sociālo antropoloģiju Universitātes Koledžā Londonā. Savā doktora darbā pētījusi spirituālistu grupas Dienvidvelsā, un pētījuma rezultāti vēlāk tikuši publicēti grāmatā „Intimitāte un rituāls” (Intimacy and Ritual. – Routledge, 1974.). Viņas akadēmiskā karjera galvenokārt ir saistīta Bristoles universitāti. Viņas pētnieciskās intereses ir starpkultūru psihiatrija, biogrāfijas, naratīvs un atmiņa. Autores publicēto darbu vidū ir tādas grāmatas kā „Dzīves liecības – vēstījums un atmiņa pēcpadomju Latvijā” (The Testimony of Lives Narrative and Memory in post-Soviet Latvia. – Routledge, 1998.) un „Empātija un dziedināšana – esejas medicīniskajā un naratīva antropoloģijā” (Empathy and Healing Essays in Medical and Narrative Anthropology. – Berghahn, 2009.). Šobrīd viņa pasniedz antropoloģiju Rīgas Stradiņa universitātē.

Megaphone. Publishers. Pirkt grāmatu Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(LV)