Categorised in: Authors

Viesturs Rudzītis

June 6, 2016 7:22 am

Viesturs Rudzītis was born in Latvia. After graduating from medical school in 1984, he worked as a head of the Internal Diseases Ward and a head doctor at Eleja Regional Hospital, and afterwards as a head doctor at Straupe Addiction Treatment Hospital. Since 1995, he has had private practice in psychotherapy and addiction treatment. He has studied systemic family psychotherapy and psychodrama, sociometry and group psychotherapy. He has written several books – Hangman’s Daughter and Her Father (2002), Dancing on the Windowsill by the Open Window (2004) and At Father’s (2008). He regularly communicates with the public through his website.

Buy the book Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

A bilingual book of essays. Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(ENG)

Viesturs Rudzītis ir dzimis Latvijā. Pēc medicīnas studiju pabeigšanas 1984. gadā strādājis par iekšķīgo slimību nodaļas vadītāju un galveno ārstu Elejas zonālajā slimnīcā, bet pēc tam – par galveno ārstu Straupes republikāniskajā narkoloģiskajā slimnīcā. Kopš 1995. gada strādā savā privātajā narkoloģijas un psihoterapijas praksē. Ieguvis izglītību sistēmiskajā ģimenes psihoterapijā un psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā. Sarakstījis vairākas grāmatas – “Bendes meitiņa un viņas tēvs” (2002), “Dejas uz palodzes pie atvērta loga” (2004) un “Pie tēva” (2008). Regulāri komunicē ar sabiedrību savā mājas lapā.

Pirkt grāmatu Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(LV)