Categorised in: Authors

Xavier Landes

June 6, 2016 7:19 am

Xavier Landes is a lecturer at University of Copenhagen in political and economic philosophy. He studied economics, political science and philosophy in France and Canada. He worked at the Centre de Recherche en Éthique de l’Université de Montréal (CRÉUM) in Montreal (Canada), the Latvian Centre for Human Rights in Riga (Latvia), the Centre for Ethics in Toronto (Canada) and the Centre for the Study of Equality and Multiculturalism (CESEM) in Copenhagen (Denmark). His research focuses on political philosophy and economic philosophy. More precisely, he has been researching, publishing and teaching on themes such as multiculturalism, political theories, economics of happiness and public insurance.

Buy a book Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

A bilingual book of essays. Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(ENG)

Havjers Landes (Xavier Landes) pasniedz politikas un ekonomikas filozofiju Kopenhāgenas universitātē. Studējis ekonomiku, politoloģiju un filozofiju Francijā un Kanādā. Strādājis Monreālas universitātes Ētikas pētniecības centrā Kanādā, Latvijas Cilvēktiesību centrā Rīgā, Ētikas centrā Toronto (Kanādā) un Līdztiesības un multikulturālisma pētniecības centrā Kopenhāgenā (Dānijā). Savos pētījumos viņš galvenokārt pievēršas politikas filozofijai un ekonomikas filozofijai. Padziļināti pētījis, veltījis rakstus un lekciju ciklus tādām tēmām kā multikulturālisms, politiskās teorijas, laimes ekonomika un sociālā apdrošināšana.

Pirkt grāmatu Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga.:

Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga._(LV)