Categorised in: Research

«What makes cities grow? The Baltic Geography of Creativity»

May 14, 2010 2:52 pm

Pētījums «Kas liek pilsētām augt? Baltijas radītstpējas ģeogrāfija»
(«What makes cities grow? The Baltic Geography of Creativity»)

Hamburgas Starptautiskā ekonomikas institūta (Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut) un uzņēmuma „PricewaterhouseCoopers” kopēja pētījuma prezentācija par Baltijas jūras valstu maza un vidēja izmēra pilsētu radošās attīstības potenciālu un salīdzinošo analīzi

Vadītājas Rīgā — autores: Dr. Astrīda Kēnenena (Astrid Könönen) un Dr. Silvija Štillere (Silvia Stiller)

Laiks: 2009.gada 29.janvāris (sākums — pulksten 18:00)
Vieta: Arhitektu nams Rīgā, Torņa ielā 11
Noslēgumā — diskusijas

Rīkotājs:
Fonds starpdisciplinārai sadarbībai «mT15»
Darba grupa:
Oskars Redbergs, Zanda Redberga, Artis Zvirgzdiņš

Atbalstītāji:
pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»,
Hamburgas Starptautiskais ekonomikas institūts,
uzņēmums «PricewaterhouseCoopers» (Hamburga),
Latvijas Arhitektu savienība,
arhitektu birojs «standardsituation.lv»,
interneta portāls «A4D»

More info:
http://www.hwwi.org/index.php?id=9004