Categorised in: Facilitation /

Latvijas arhitektūras politikas pamatnostādnes 2009.—2015.gadam

June 14, 2014 9:08 pm

Latvijas arhitektūras politikas pamatnostādnes 2009.—2015.gadam

Apzinoties, ka Kultūras ministrijas vadībā veidotais dokuments būtiski ietekmēs profesionālo vidi un arhitektūras rašanās nosacījumus turpmākos septiņus gadus, fonds starpdisciplinārai sadarbībai «mT15» no 2008.gada jūnija līdz septembrim vairākās sanāksmēs mājā Torņa ielā 15 pulcēja arhitektus, kas pētīja kolēģu — darba grupas — izstrādāto dokumentu «Arhitektūras politikas pamatnostādnes 2008.—2015. gadam» un 15.oktobra vēstulē izklāstīja izdarītos secinājumus.
Pēc fonda «mT15» iniciatīvas notikušajā sanāksmē 2008.gada 24.novembrī tika izskatīts dokuments «Arhitektūras politikas pamatnostādnes 2009.—2015.gadam». Salīdzinot ar iepriekšējo redakciju, 25.novembra vēstulē tika rezumēts, ka tā kvalitāte, pateicoties Kultūras ministrijas speciālistu ieguldījumam starplaikā, ir uzlabota; to pārveidojot, ņemti vērā arī vairāki iepriekš paustie ieteikumi.

Darba grupa:
Viktorija Barinova, Zane Karpova, Ervīns Krauklis, Ilze Liepiņa, Renārs Putniņš, Zanda Redberga, Oskars Redbergs, Artis Zvirgzdiņš

Papildus informācijas avoti internetā:
«Kāda būs arhitektūras politika turpmākos 7 gadus?»
(http://www.a4d.lv/raksti/1160/, skat. 15.01.2009.),
««mT15» — par Arhitektūras politikas pamatnostādnēm»
(http://www.a4d.lv/lv/raksti/mt15__par_arhitekturas_politikas_pamatnostadnem/, skat. 15.01.2009.)

mT15-arhitekturas-politika-2_Logo