Categorised in: Conferences / Lectures / Recent /

Zinātniskā konference “Rīgas pilsētas galva Džordžs Armitsteds. Veltījums izcilā rīdzinieka 170. jubilejai”.

October 31, 2017 7:35 pm

Zinātniskā konference “Rīgas pilsētas galva Džordžs Armitsteds. Veltījums izcilā rīdzinieka 170. jubilejai”.

Scientific conference to the tribute of former Riga city mayor George Armitsted’s 170th Anniversary.

Ingas Karlštrēmas referāta tēma: Rīgas pilsētas pārvaldes industriālo būvju pasūtījumi: īstenotie projekti un vizionāras ieceres (1901-1912)

The subject of Inga Karlstrema’s report: Industrial buildings commissioned by the Rīga City Council: implemented projects and visionary ideas (1901-1912)

https://www.facebook.com/events/335422460245294/

More info:

https://www.facebook.com/britishembassyriga/videos/1658761080842045/?hc_ref=ARRwAi7QuG4iRmhrGZRTTLN0e4h_sU1HEvT2qvgw6-MQEbptVUhG5eGDMDeEClZyfBg